Seminars 2011

19.01.2011
akademik Miljenko Perić
redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu
“Teorijsko proučavanje neadijabatskih i relativističkih efekata u linearnim
višeatomskim molekulima”

26.01.2011
Stevan Armaković, diplomirani fizičar
PMF, Novi Sad
“Teorija specifičnih osobina ultratankih filmova”

09.02.2011
Veljko Dmitrašinović, naučni savetnik, Institute of Physics
“Izveštaj sa konferencije Baryons10″

Nataša Lazić, diplomirani fizičar, Fizički fakultet, Belgrade
“Softverski paket SIESTA: karakteristike i implementacija simetrije”

16.02.2011
Marija Radmilović-Rađenović, naučni savetnik, Institute of Physics
“Izveštaj sa konferencije Slovačka 2011″

04.05.2011
Srđan Marjanović, diplomirani inženjer elektrotehnike, Institute of Physics
“Kompresija snopa pozitrona pomoću rotirajućeg električnog polja”
Dejan Maletić, diplomirani fizikohemičar, Institute of Physics
“Plazma metak, rezultati”

11.05.2011
dr Ljubiša Rajić
redovni profesor Filološkog fakulteta Katedra za skandinavske jezike, Belgrade
“Naučno novinarstvo i promocija nauke”

18.05.2011
dr Zoran Nikolić
docent Fizičkog fakulteta u Beogradu
“Automatska obrada bibliografskih podataka”

25.05.2011
Marija Vranić
Tehnički Univerzitet Lisabon, Portugalija
“PIC simulacije za lasersku fiziku visokih energija”

01.06.2011
Miljko Satarić
redovni professor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
“BIOFIZIKA MOTOR-PROTEINA”

27.09.2011
Prof Stephen J. Buckman
Research School of Physical Sciences and Engineering
The Australian National University
ANTIMATTER-WHAT IS IT GOOD FOR

27.09.2011
Izvestaj sa konferencije ICPIG 2011 Nikola Škoro, istraživač saradnik Instituta za fiziku
Izvestaj sa konferencije VEIT 2011  dr Zoran Lj. Petrović, naučni savetnik Instituta za fiziku

27.10.2011
dr Veljko Dmitrašinović
naučni savetnik Instituta za fiziku
dr Milovan Šuvakov
viši naučni saradnik Instituta za fiziku
“NJUTNOV PROBLEM TRI ČESTICE:
KLASIFIKACIJA PERIODIČNIH REŠENJA I NJIHOVE DINAMIČKE SIMETRIJE”

30.11.2011
Srđan Marjanović “Modelovanje kompresije snopa naelektrisanih čestica rotirajućim električnim poljem u jednočestičnom režimu”
Marija Savić i Srđan Marjanović
“GEC 2011 – Izveštaj sa konferencije”

7.12.2011
Vladimir Stojanović, naučni saradnik, Institute of Physics
“Procesi koji vode Halfa emisiji u vodonicnom Townsendovom praznjenju na visokim E/N”

14.12.2011
Aleksandar Bojarov, Institute of Physics
“PIC simulacije”

Comments are closed.