Seminars 2012

11.01.2012
Dr Aleksandar Mitrašinović, formerly Ph.D. student with the Department
of Materials Science and Engineering, University of Toronto
“Recovery of valuable metals from E-waste using
thermal plasma treatment.”

25.01.2012
Jelena Sivoš, Institute of Physics
“Neravnotezne plazme u tecnostima i u kontaktu sa tecnostima”

01.02.2012
Danko Bošnjaković, Institute of Physics
“GASNI DETEKTORI CESTICA. FIZIČKI OSNOVI I PRINCIPI RADA”

14.03.2012
dr Zoran Marković, naučni savetnik INN Vinča
“Nanotoksikologija”

22.03.2012
dr Saša Dujko, viši naučni saradnik, Institute of Physics
“Konferencija JSSP 2012, Nara, Japan

28.03.2012
Vesna Lojpur, diplomirani tehnolog, Institut tehničkih nauka
“Uticaj termičkog žarenja na strukturne, morfološke i optičke karakteristike Y203:Yb, Er dobijene metodom sprej pirolize”
Kosta Spasić, diplomirani fizičar, Institute of Physics
“Katalitičke sonde: Teorija i problemi”

29.03.2012
Dr Vladimir Miljković, Fizički fakultet Belgrade
“Perkolacioni fazni prelazi na neuronskim sistemima”

16.05.2012
Dr Akhlesh Lakhtakia, University of Utah
“SCULPTURED THIN FILMS”

1.06.2012
Dr Gordana Malović, naučni savetnik Instituta za fiziku
“Predlog projekta našeg centra za REGPOT u okviru FP7 projekta i budući predlozi”

6.06.2012
Dr Svetlana Radovanov, Varian Semiconductor Equipment Associates, USA “Detekcija metastabila  u ICP  pražnjenju  jonskog izvora u Argonu”

12.06.2012
12:00-12:45 Zoran Petrović, O. Šašić, J. Jovanović, S. Dujko, V. Stojanović, A. Banković, D Marić, G. Malović: DATA BASES FOR COLLISIONS AND TRANSPORT OF ELECTRONS AND POSITRONS IN IONIZED GASES I
12:45-13:30 Zoran Petrović, O. Šašić, J. Jovanović, S. Dujko, V. Stojanović, A. Banković, D Marić, G. Malović: DATA BASES FOR COLLISIONS AND TRANSPORT OF ELECTRONS AND POSITRONS IN IONIZED GASES II u petak 15. juna i okviru
REGIONAL WORKSHOP ON ATOMIC AND MOLECULAR DATA (WITH VIRTUAL ATOMIC AND MOLERCULAR DATA CENTER INTRODUCTION),
Belgrade 14-16. June 2012
VENUE: Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade
ADDRESS: 16 Kraljice Marije, Belgrade

24.08.2012
Dr Saša Lazović, Institute of Physics
“DIAGNOSTICS AND BIOMEDICAL APPLICATIONS OF RADIOFREQUENCY PLASMAS”

20.09.2012
dr Mark Pleška, vlasnik i osnivač kompanije Cosylab, Slovenija.
” Formiranje spin-off kompanija iz akademske sfere”

17.10.2012
Jelena Sivoš, Dejan Maletić, Institute of Physics
“Izveštaj sa konferencije ESCAMPIG 2012″

24.10.2012
Jasmina Mirić, Elektrotehnički fakultet, Belgrade
“Primene transportnih koeficijenata rojeva elektrona u modelovanju izvora svetlosti”

31.10.2012
Ranko Ostojić
CERN, Geneva, Switzerland
“The Large Hadron Collider: Marvel of Physics and Technology”

04.12.2012
Srđan Marjanović, Institute of Physics
“Iskustva u koriscenju Message Passing Intreface-a u cilju paralelizacije Monte Karlo kodova”

24.12.2012
Marija Vranić, Tehnički Univerzitet u Lisabonu, Portugalija
“Visokoenergetski laseri i sta sa njima – tanka linija izmedju klasicne i kvantne fizike”
i prezentacija evropskog projekta “Extreme Light Infrastructure”

Comments are closed.